ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۷, یکشنبه

باربد

رنگ صدایت، پشت خط
طنین نگاهت
روی پلی که آخرین بار از آن گذشتیم
در آن سکوت پرهیاهو
نوای باربد است انگار در سوگ شبدیز

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

شراب کهنه

برای شراب سه ساله‌، چهار سال دیگر هم می‌توان صبر کرد. حضانت شراب تا هفت سال با ساقی است!

بوسه آتشین

بوسه‌ از لب سوزان تو چون گذر سیاوش از آتش، گواه بی‌گناهی من است.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

خواب شیرین

یکی دو گیلاس
به تلخی سکوت از بد مستی عشق
نیمه شبی تنها
در میان مثلثی‌ها
روی موج دریا
با ترانه‌ای سیاه
رقص پای تو را می‌بینم
سرباز گونه
دیوانه‌وار
بسان یک دشتان
در آغوش یک ستاره
تا سپیده
خواب شیرین تو را می‌بینم

گل سوسن

دامن پرچین کوه 
دره تاریک و خیس
رودی پرخروش
****
جاده در گذر مارپیچ
گرد راه و اشک مهتاب
گل سوسن
شب سرد
یک نوازش پر از بغل
و صدای آخ یک زن در کشاکش موسیقی
و ترانه‌ای از زندگی
در گوشه‌ی سوسوی نور یک گوشی
سیانور آغشته به سیب
****
یک گاز از آن سیب
و دیگر هیچ
****